Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

Panelski vazdušni filtri     Panelski vazdušni filtri postavljaju se gotovo na sve automobile i furgonete koji se danas proizvode. Zamenili su okrugle filtre koji su se koristili ranije, jer kućišta sa panelskim filtrom zauzimaju manje prostora za istu površinu filtriranja. Ovo je veoma važna karakteristika kada se uzme u obzir da je u modernim vozilima iskorišćen praktično svaki cm3. Panelski vazdušni filtri, kao što govori i njihov naziv, imaju oblik panela, to jest ravni su. Tehnologija proizvodnje je znatno komplikovanija u poređenju sa okruglim filtrima zbog oblika sredine za filtriranje i upotrebe komponenti koje povećavaju krutost filtra za vreme rada. Uz sve ovo, prednosti koje su ranije prikazane, a postiižu se upotrebm ovakvog modela, kao i mogućnost automatizacije proizvodnog procesa doveli su do popularnosti ovih filtara u automobilskoj industriji.

 

Najnoviji Uniflux filtri